Rok 2017

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: středa 23. listopad 2016 7:59 Napsal Jana Mašková Vytisknout E-mail

Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti

Rok 2017 je výjimečným rokem, během něhož se završí dosavadní několikasetletý vývoj lidstva a lidstvo se bude zároveň připravovat na budoucí několikasetletou pouť. Vše má souvislost s Věkem Vodnáře , který bude aktuální v příštích 2000 letech, podobně jako Věk Ryb od roku 0.

Právě proto bychom si měli vyřešit všechno to, co souvisí s Věkem Ryb, protože to je tím nejzákladnějším předpokladem, abychom mohli v konečném efektu pouze pasivně přijímat to, co se k nám vrací a k čemu jsme my sami zavdali příčinu. Za tímto účelem má každý z nás dán svůj vlastní úkol jako příslušník své generace...

SJEDNOCOVÁNÍ skrze TOUHU

Já například patřím ke generaci,  která je schopna se SJEDNOCOVAT skrze to, po čem hluboce TOUŽÍME, což každý uplatňujeme svým vlastním způsobem. V mém případě se toto SJEDNOCOVÁNÍ skrze TOUHU projevuje ve skupině lidí, s nimiž sdílím stejné ideály.

O jaké ideály se jedná...?

Ideální společnost pro Věk Vodnáře

Mé ideály se týkají nové společnosti a i když vím, že dosáhnout takového ideálu není možné, přesto vím i to, že je mým úkolem na tom usilovně pracovat a udělat všechno pro to, aby se v rámci této mé TOUHY mohli SJEDNOCOVAT všichni lidé.

Jaký je můj ideál?

Nová společnost by měla lidem umožňovat:

 1. aby mohli být sami sebou
 2. aby si mohli vydělávat peníze tím, co umí, tedy svými schopnostmi
 3. aby dostali vzdělání, které jim pomůže dále rozšířit své přirozené schopnosti
 4. aby vyrůstali v takové rodinně, která jim zaručí láskyplné prostředí a napomůže přirozenému rozvoji
 5. aby měli možnost uplatnit svůj tvůrčí potenciál a mohli se věnovat i svým zálibám a tomu, co je baví
 6. aby ve svém zaměstnání uplatňovali své schopnosti a mohli si tak zajistit to, co potřebují pro život
 7. aby mohli svobodně navazovat vztahy s druhými lidmi a spolupracovat s nimi
 8. aby měli možnost seznámit se s pravdivou historií
 9. aby měli možnost projevit své duchovní založení a víru
 10. aby měli možnost se pro ně přirozeným způsobem zapojit do dění společnosti
 11. aby měli možnost se svobodně projevovat a využívat techniku
 12. aby měli možnost seznámit se i s tím, co zůstává utajeno, a lež byla považována za trestuhodný zločin

Aby to tak mohlo být, je třeba se poučit z chyb minulosti a ustanovit si nový, pevně daný řád, podle kterého se můžeme řídit v současnosti i v budoucnu, přičemž všechno to, o čem je řeč výše, je zahrnuto v celku, který lze nazvat univerzální principy...

Univerzální řád pro Věk Vodnáře

... Vesmír nám v každém okamžiku napovídá, co pro naplnění tohoto ideálu dělat ... či nedělat...

Univerzální řád, tedy řád, který platí pro kohokoli, v jakékoli době a v jakékoli části světa, by mohl být tím, co nám pomůže při převzetí zodpovědnosti překonat všechny problémy a překážky, které nás budou při proměně nynějšího řádu čekat.

Na samotném počátku této pouti je třeba zbavit se strachu. Máte strach z čehokoliv...? Jednoduše se strachu zbavte! Více se dozvíte níže.

Po tom, co se zbavíte strachu, dostanete příležitost se OSVOBODIT a následně přispět ke SJEDNOCENÍ.

Pak se dozvíte, jak být sám sebou, tedy jak se propracovat ke svému vlastnímu "Já", a také jak toto své "Já" vymezit a dále rozšířit.

Poté vám prozradím, jak to udělat, abyste se cítili bezpečně, abyste žili s potěšením a radostí a poradím vám, jak se zbavit nudy a stresu.

Poté se naučíte, jak docílit harmonických vztahů a jak si plnit své TOUHY a také budeme HLEDAT společnou cestu, přičemž si uvědomíme, že pro tuto cestu je třeba mít také nějakou FILOZOFII, podle které se budeme řídit, tedy něco, čemu budeme VĚŘIT.

Pro univerzální řád by tedy bylo dobré mít nějakou praktickou filozofii, která napomůže tomu, abychom se drželi vytyčeného směru...

Praktická filozofie pro Věk Vodnáře

Je to právě Vesmír, tedy "Univerzum", co nám ukazuje cestu a směr, jen tomu všemu porozumět a vykročit tím správným směrem.

S "Praktickou filozofií pro Věk Vodnáře" se naučíme začínat tak, abychom v konečném efektu jen pozitivně inspirovali.

Seznámíme se s tím, co všechno souvisí s naší touhou žít bohatý a smysluplný život.

Povíme si, jak žít v harmonii s Vesmírem, jak rozpoznat své životní úkoly i jak chápat a řešit životní problémy.

Všechny tyto poznatky se pak můžeme naučit využívat při dalším šíření toho všeho ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, tedy při společném podnikání.

Podnikání trochu jinak

Každý zúčastněný dostane příležitost toto vše využít při své vlastní prezentaci prostřednictvím svých webových stránek tak, aby zároveň dospěl k samotné podstatě vlastního života.

Pak už bude jen krůček k tomu, abychom historii a historické události začali chápat na zcela jiných základech a ve zcela nových rozměrech...

Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti

Pokud se seznámíme s univerzálním řádem a praktickou filozofií pro Věk Vodnáře, pohlédneme na rok 2017 jako na období, v němž se završují vykonané skutky z historie a  zároveň si připravujeme podmínky pro budoucnost.

Takovýto průhled "od historie přes současnost až po budoucnost" nám umožní projekt "Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti", v němž se seznámíme s historickými událostmi na základě astrologických souvislostí.

Jak se zapojit hned teď?

Do výše uvedených projektů se zapojíte jednoduše tím, že si necháte zaslat e-book "Jak se zbavit strachu?", další e-booky pak budou následovat, přičemž po určitém čase vždy budete mít možnost postoupit do následujícího projektu.

Takže - Račte vstoupit!

Otevírá se před vámi široká vesmírná náruč s netušenými možnostmi...

Začněte co nejdříve. Nejlépe ihned!

Pro začátek se zbavte strachu, který vás možná brzdí... Použijte tlačítko níže a...

Nechte si ZDARMA zaslat

E-book "Jak se zbavit strachu?"

Stačí kliknout na tlačítko níže a vyplnit formulář.

 

Těší se na vás astroložka Jana Mašková

 

Při mé práci mi pomáhá SmartEmailing. Pomůže i vám !

 

 

Zobrazeno: 3817