O terorismu

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: pondělí 17. červenec 2017 12:44 Napsal Jana Mašková

Terorismus trochu jinak

V roce 2017 vznikl jako reakce na negativní vlivy, které se stále častěji hlásí ke slovu, projekt "Praktická filozofie a univerzální řád pro Věk Vodnáře" a já vám v tomto článku prozradím, co mě k tomu vedlo.

Na negativní vlivy reagují lidé různě, lze však říci, že je většinou neřeší, a tak u každého člověka způsobují tyto negativní vlivy tu větší, tu menší problémy - od problémů zdravotních a psychických přes problémy vztahové až po problémy při společenském projevu...

A právě posledně jmenovaný problém přináší v konečném efektu značné problémy představované např. teroristickými útoky, které se stávají již problémem globálním.

Podíváme-li se však na problém terorismu z "vyššího úhlu pohledu", tedy z "nadhledu", pak si uvědomíme, že jde pouze o energii, která však může být projevena i naprosto pozitivním způsobem a záleží pouze na tom, čemu  dá člověk ve svém životě prostor. Výše uvedený projekt tedy vznikl jako reakce na tento stav a jako pokus představit novou filozofii, kterou je možné prakticky začlenit do života jakéhokoli člověka, a nový řád, který bude platný v současnosti i v budoucnosti.

Chceme-li řešit terorismus, je třeba si uvědomit, jaká je jeho prapříčina, co stálo na samotném počátku vzniku terorismu, z čeho terorismus pramení. Podíváme-li se na tento problém nezaujatě, pak možná zjistíme, že to, co dnes nazýváme"terorismus", přichází ruku v ruce s ohrožením domova a rodiny... Což je, jak jistě sami chápete, téma na dlouhou diskusi. Podíváme-li se do minulosti, pak by bylo možné v předchozích staletích považovat za terorismus možná i útoky amerických indiánů na bělochy, které však byly pouhou reakcí na vyhlazování indiánských kmenů při obsazování Ameriky, za teroristický čin bychom možná mohli označit i letecký útok Japonska na pevnost Pearl Harbor - co však potom bylo shození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki jako odveta za tento útok? ... A tak bychom mohli pokračovat; my však v tuto chvíli hledáme způsob, jak terorismus vymýtit z dnešní, nebo přinejmenším budoucí společnosti.

"Terorismus" většinou, jak se zdá, pramení z nějakého vnitřního přesvědčení těch lidí, kteří se k teroristickým činům odhodlají. Takoví lidé něčemu hluboce věří - každý terorista pevně a hluboce věří tomu, že "dělá dobrou věc", a vůbec nebere v potaz to, že každý člověk má ve svém životě nějaký úkol a že jeho čin vlastně nikomu nepomůže, spíše naopak - tím, že neumožní těm lidem, kteří jeho zásahem přijdou o život, aby si splnili svůj životní úkol, pak tím připraví sebe i druhé lidi o zkušenost, kterou by díky těmto lidem mohl získat.

A právě o tom je dnešní doba - aby lidé věděli, že pokud mají s druhými lidmi jakýkoli problém, pak se právě tito lidé mohou stát jejich největšími učiteli.

Po tom, co přijmeme tuto zkušenost, začne filozofie a víra, s níž se teroristé vrhají do teroristických útoků a tím si připravují tragickou karmu pro své příští inkarnace, dostávat povážlivé trhliny.

Takovou filozofii a víru pak stačí nahradit filozofií novou, kterou bude možné prakticky začlenit do života jakéhokoli člověka, protože taková filozofie umožní každému člověku být sám sebou a přitom se naprosto přirozeným způsobem zařadit do společnosti.

Proč? Jednoduše proto, protože každý z nás potřebuje něčemu věřit - něčemu, co nám pomůže překonat i ty nejtěžší životní problémy a co nám nakonec umožní, abychom ze všech těch problémů, jimiž si procházíme, vyšli očištěni a obohaceni o nové zkušenosti tak, abychom tyto zkušenosti mohli dále uplatňovat ve svém životě a předávat druhým lidem.

Všechny tyto problémy, s nimiž se setkáváme, totiž o něčem svědčí

Řád, který platil 250 let, prochází proměnou. Pokud neuděláme něco pro to, aby mohlo k proměně dojít, pak budeme k té proměně donuceni jinak - destrukcí.

Budiž tedy právě toto naše nynější i budoucí hluboká víra - víra, která nás vede na cestě proměny, protože tím zabráníme tomu nejhoršímu - válce, která by byla příčinou destrukce.

 Do této proměny se může zapojit kdokoliv tím, že se seznámí s novou vírou, která nám v tom může pomoci a která nám pomůže odhalit svůj osobní potenciál tak, abychom si mohli sami ovládat svůj vlastní osud.

Takovýmto způsobem může kdokoliv přispět k tomu, aby byly napraveny chyby minulosti a lidstvo mohlo vyjít vstříc Věku Vodnáře očištěno.

Začít ovšem musí každý sám u sebe. Patříte-li k těm odhodlaným v této věci pomoci, klikněte na tlačítko níže a seznamte se s tím, jak předcházet válkám.

 

 

 

Jak pracovat s Partnerským programem AstroJinak

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: pondělí 17. duben 2017 17:50 Napsal Jana Mašková

Přístup k partnerskému programu

V "Zákaznickém účtu" je také "Přístup k partnerskému programu", kde je možné si údaje libovolně upravovat a následně je uložit kliknutím na tlačítko "Aplikovat". V Partnerském rozhraní jsou také dostupné Obchodní podmínky Partnerského programu AstroJinak, k nimž je přístup po klíknutí na nadpis "Přečtěte si podmínky partnerského programu".

Partnerský odkaz AstroJinak

 

"Vzorek baneru" je ve spodní části buď jako "Odkaz", který můžete např. rozesílat mailem, nebo jako "Obrázek", který můžete např. použít na vašich webových stránkách nebo na sociálních sítí a přidat komentář s doporučením. V odkazech je již zakódován váš partnerský kód, ale aby vše fungovalo tak, jak má, je nutné mít aktivní Partnerský program, tedy mít v levé části "Hlavní informace" v kolonce "Partnerský účet aktivní" zeleně prosvíceno políčko ANO.

 

Aktivací “Partnerského programu AstroJinak” dáváte jako “Partner AstroJinak” najevo souhlas s "Obchodními podmínkami Partnerského programu AstroJinak”

 

Rok 2017

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: středa 23. listopad 2016 7:59 Napsal Jana Mašková

Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti

Rok 2017 je výjimečným rokem, během něhož se završí dosavadní několikasetletý vývoj lidstva a lidstvo se bude zároveň připravovat na budoucí několikasetletou pouť. Vše má souvislost s Věkem Vodnáře , který bude aktuální v příštích 2000 letech, podobně jako Věk Ryb od roku 0.

Právě proto bychom si měli vyřešit všechno to, co souvisí s Věkem Ryb, protože to je tím nejzákladnějším předpokladem, abychom mohli v konečném efektu pouze pasivně přijímat to, co se k nám vrací a k čemu jsme my sami zavdali příčinu. Za tímto účelem má každý z nás dán svůj vlastní úkol jako příslušník své generace...

SJEDNOCOVÁNÍ skrze TOUHU

Já například patřím ke generaci,  která je schopna se SJEDNOCOVAT skrze to, po čem hluboce TOUŽÍME, což každý uplatňujeme svým vlastním způsobem. V mém případě se toto SJEDNOCOVÁNÍ skrze TOUHU projevuje ve skupině lidí, s nimiž sdílím stejné ideály.

O jaké ideály se jedná...?

Ideální společnost pro Věk Vodnáře

Mé ideály se týkají nové společnosti a i když vím, že dosáhnout takového ideálu není možné, přesto vím i to, že je mým úkolem na tom usilovně pracovat a udělat všechno pro to, aby se v rámci této mé TOUHY mohli SJEDNOCOVAT všichni lidé.

Jaký je můj ideál?

Nová společnost by měla lidem umožňovat:

 1. aby mohli být sami sebou
 2. aby si mohli vydělávat peníze tím, co umí, tedy svými schopnostmi
 3. aby dostali vzdělání, které jim pomůže dále rozšířit své přirozené schopnosti
 4. aby vyrůstali v takové rodinně, která jim zaručí láskyplné prostředí a napomůže přirozenému rozvoji
 5. aby měli možnost uplatnit svůj tvůrčí potenciál a mohli se věnovat i svým zálibám a tomu, co je baví
 6. aby ve svém zaměstnání uplatňovali své schopnosti a mohli si tak zajistit to, co potřebují pro život
 7. aby mohli svobodně navazovat vztahy s druhými lidmi a spolupracovat s nimi
 8. aby měli možnost seznámit se s pravdivou historií
 9. aby měli možnost projevit své duchovní založení a víru
 10. aby měli možnost se pro ně přirozeným způsobem zapojit do dění společnosti
 11. aby měli možnost se svobodně projevovat a využívat techniku
 12. aby měli možnost seznámit se i s tím, co zůstává utajeno, a lež byla považována za trestuhodný zločin

Aby to tak mohlo být, je třeba se poučit z chyb minulosti a ustanovit si nový, pevně daný řád, podle kterého se můžeme řídit v současnosti i v budoucnu, přičemž všechno to, o čem je řeč výše, je zahrnuto v celku, který lze nazvat univerzální principy...

Univerzální řád pro Věk Vodnáře

... Vesmír nám v každém okamžiku napovídá, co pro naplnění tohoto ideálu dělat ... či nedělat...

Univerzální řád, tedy řád, který platí pro kohokoli, v jakékoli době a v jakékoli části světa, by mohl být tím, co nám pomůže při převzetí zodpovědnosti překonat všechny problémy a překážky, které nás budou při proměně nynějšího řádu čekat.

Na samotném počátku této pouti je třeba zbavit se strachu. Máte strach z čehokoliv...? Jednoduše se strachu zbavte! Více se dozvíte níže.

Po tom, co se zbavíte strachu, dostanete příležitost se OSVOBODIT a následně přispět ke SJEDNOCENÍ.

Pak se dozvíte, jak být sám sebou, tedy jak se propracovat ke svému vlastnímu "Já", a také jak toto své "Já" vymezit a dále rozšířit.

Poté vám prozradím, jak to udělat, abyste se cítili bezpečně, abyste žili s potěšením a radostí a poradím vám, jak se zbavit nudy a stresu.

Poté se naučíte, jak docílit harmonických vztahů a jak si plnit své TOUHY a také budeme HLEDAT společnou cestu, přičemž si uvědomíme, že pro tuto cestu je třeba mít také nějakou FILOZOFII, podle které se budeme řídit, tedy něco, čemu budeme VĚŘIT.

Pro univerzální řád by tedy bylo dobré mít nějakou praktickou filozofii, která napomůže tomu, abychom se drželi vytyčeného směru...

Praktická filozofie pro Věk Vodnáře

Je to právě Vesmír, tedy "Univerzum", co nám ukazuje cestu a směr, jen tomu všemu porozumět a vykročit tím správným směrem.

S "Praktickou filozofií pro Věk Vodnáře" se naučíme začínat tak, abychom v konečném efektu jen pozitivně inspirovali.

Seznámíme se s tím, co všechno souvisí s naší touhou žít bohatý a smysluplný život.

Povíme si, jak žít v harmonii s Vesmírem, jak rozpoznat své životní úkoly i jak chápat a řešit životní problémy.

Všechny tyto poznatky se pak můžeme naučit využívat při dalším šíření toho všeho ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, tedy při společném podnikání.

Podnikání trochu jinak

Každý zúčastněný dostane příležitost toto vše využít při své vlastní prezentaci prostřednictvím svých webových stránek tak, aby zároveň dospěl k samotné podstatě vlastního života.

Pak už bude jen krůček k tomu, abychom historii a historické události začali chápat na zcela jiných základech a ve zcela nových rozměrech...

Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti

Pokud se seznámíme s univerzálním řádem a praktickou filozofií pro Věk Vodnáře, pohlédneme na rok 2017 jako na období, v němž se završují vykonané skutky z historie a  zároveň si připravujeme podmínky pro budoucnost.

Takovýto průhled "od historie přes současnost až po budoucnost" nám umožní projekt "Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti", v němž se seznámíme s historickými událostmi na základě astrologických souvislostí.

Jak se zapojit hned teď?

Do výše uvedených projektů se zapojíte jednoduše tím, že si necháte zaslat e-book "Jak se zbavit strachu?", další e-booky pak budou následovat, přičemž po určitém čase vždy budete mít možnost postoupit do následujícího projektu.

Takže - Račte vstoupit!

Otevírá se před vámi široká vesmírná náruč s netušenými možnostmi...

Začněte co nejdříve. Nejlépe ihned!

Pro začátek se zbavte strachu, který vás možná brzdí... Použijte tlačítko níže a...

Nechte si ZDARMA zaslat

E-book "Jak se zbavit strachu?"

Stačí kliknout na tlačítko níže a vyplnit formulář.

 

Těší se na vás astroložka Jana Mašková

 

Při mé práci mi pomáhá SmartEmailing. Pomůže i vám !

 

 

Spolupráce-rozesílat postupně každý den jeden princip

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: pondělí 17. duben 2017 17:48 Napsal Jana Mašková

Pro každý univerzální princip mám pro vás jedno řešení. Je jen na vás, zda využijete nabídky pro sebe nebo zda ji využijete pro své blízké, přátele či známé. Budete-li chtít, dám vám příležitost zapojit se do celého procesu tak, abyste napomohli šíření univerzálních principů mezi co nejvíce lidí a tím pomohli druhým lidem i sami sobě.

10.univerzální princip

BUDOVÁNÍ - VESMÍRNÁ ZKOUŠKA - POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI

BUDOVÁNÍ řádu je něco jako BUDOVÁNÍ domu. Je-li dům postaven dobře a z kvalitního materiálu, pak vydrží dlouho a přežije mnoho generací. Nejinak je to i s řádem společnosti. Pokud lidé rozumí tomu, jak je řád společnosti nastaven, pak jsou schopni tento řád i dodržovat.

Pokud i vy uvažujete o tom, že byste si vybudovali nějaký dům, pak jistě budete potřebovat nějakého člověka, který BUDOVÁNÍ domů rozumí.

Pokud tedy přemýšlíte o tom, že byste si vybudovali dům, který by přežil staletí, nebo pokud chcete jednoduše bydlet,

odkaz na nějakou realitku a eventuálně na nějaké zedníky...

Proč jsem vybrala právě tyto partnery?

Při BUDOVÁNÍ vašeho vlastního bydlení si připravujete svůj vlastní prostor, který je nutný pro STABILIZOVÁNÍ, přičemž si překonáváním překážek také plníte VESMÍRNOU ZKOUŠKU. Máte-li své vlastní bydlení, pak se jistě také zlepší Vaše POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI.

11.univerzální princip

OSVOBOZOVÁNÍ - PROBUZENÍ - PŘÁTELÉ

Jak jsme se dočetli v e-boocích k projektu, 11.univerzální princip je mj. i o společném podnikání. Za tímto účelem vás zvu do Partnerského programu AstroJinak, s nímž se můžete seznámit ZDE.

Takovýmto společným podnikáním se také lépe připravíte na důchod. Nevěříte? Zkuste se podívat na "Penzijní reformu trochu jinak", jak se o tom můžete dočíst ve stejnojmenném e-booku

12. univerzální princip

PŘIJÍMÁNÍ - SJEDNOCOVÁNÍ - NEVĚDOMÍ, uzavřené prostory

Ve 12. univerzálním principu se shrnuje všechno to, co souvisí s 1.-11.univerzálním principem, proto je dobré znát všechno to, co souvisí s Vesmírem a Vesmírnými energiemi i s tím, jak jsme my sami součástí toho všeho a jak nás vesmírné energie v každém okamžiku ovlivňují. Za tímto účelem je dobré se s těmito informacemi seznámit. S tím vám pomůže e-book "Jak porozumět vesmírným energiím?".

1. univerzální princip

ČINNOST - ZÍSKÁVÁNÍ - OSOBNOST

S 1. univerzálním principem začínáte s něčím novým, a to tak, aby to, s čím začínáte, bylo přirozené. Jedině tak budete moci v konečném efektu pouze pasivně PŘIJÍMAT to, co se k vám vrací. Ve vašich začátcích vám může pomoci e-book "Jak začínat tak, aby to bylo přirozené?"

Pokud budete začínat, tak začněte u sebe. Za tímto účelem si nechte zpracovat váš osobní "Podrobný rozbor horoskopu narození".

2. univerzální princip

STABILIZOVÁNÍ - SEBE-LÁSKA - FINANCE

V 2.univerzálním principu jde především o finance a naši vlastní "sebehodnotu". Finance jsou důležitou součástí života každého z nás a v tomto smyslu je zde již takřka "notoricky známým" pojmem "Cash Flow Kvadrant". Napadlo vás už někdy, že i tak "přízemní" věc, jako je Cash Flow Kvadrant, lze propojit s horoskopem jakéhokoli člověka? Pokud si chcete s oběma pojmy trochu "pohrát", nechte se inspirovat e-bookem "Cash Flow Kvadrant trochu jinak".

V 2. univerzálním principu jde v souvislosti se sebe-LÁSKOU také o potěšení svých pěti smyslů. To můžete dělat za pomoci kosmetiky Siberian Health. Chcete-li poznat hýčkající i povzbuzující účinky sibiřské kosmetiky, napište si o e-book, díky němuž můžete získat typy a triky pro vaše potěšení i půvab.

3. univerzální princip

 Pokud jste se seznámili s univerzálními informacemi a chcete pomoci s jejich šířením, zapojte se do Partnerského programu AstroJinak a napište si o postup, s jehož pomocí můžete šířit univerzální informace jednoduše a maximálně efektivně. O e-book zdarma si napište pouhým vyplněním formuláře ZDE

5.univerzální princip

E-book "Jak zvládnout dominantní energie (nejen) u dětí" (+horoskopy?).

V životě každého člověka, tedy i vašeho dítěte, je nejdůležitějších prvních 12 let, a tak využijte příležitosti a nechte si pro vaše dítě zpracovat "Dvanáctiletý cyklický horoskop pro prvních dvanáct let života"

"Terapie tvorbou webu",

6. univerzální princip

e-book "Maslowova hierarchie potřeb a univerzální principy"

E-book "Jak si zachovat pevné zdraví?"

 7.univerzální princip

Chcete-li si lépe porozumět s partnerem, nechte si zpracovat "Partnerský horoskop"

E-book "Jak si udržet harmonické vztahy?"

Jestliže chcete spolupracovat nebo hledáte lidi či firmy pro spolupráci, napište, co nabízíte a do jakého univerzálního principu vaše činnost spadá? Můžeme takto společně budovat databázi osob a firem, které budou časem spolupracovat a vzájemně se podporovat.

8. univerzální princip

8. univerzální princip nás vrací do minulosti a nutí nás odhalit to minulé a dávno zapomenuté. Víte například to, že rok 2012 byl propojen s egyptskými pyramidami? Více se o tom dozvíte z e-booků k egyptským pyramidám

E-book "Co má starobylý Egypt společného s naším životem? - 1.díl" vypovídá o tom, jak nás egyptské pyramidy vedou k sepětí se Zemí.

E-book "Co má starobylý Egypt společného s naším životem? - 2.díl" vypovídá o tom, jak nás egyptské pyramidy vedou k transformaci.

9.univerzální princip

Chcete-li při HLEDÁNÍ své budoucí cesty hledět s jistotou do budoucnosti, nechte si zpracovat váš osobní "Roční horoskop" nebo váš osobní "Dvanáctiletý horoskop"

Kontakt

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: čtvrtek 17. listopad 2016 20:10 Napsal Jana Mašková

Kontaktní informace

Mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poštovní adresa:

Jana Mašková, Husova 213, Odolena Voda, PSČ 250 70

Skype:

jana.maskova213