"Praktická filozofie a univerzální řád pro Věk Vodnáře" aneb Tvořme řád hezky česky! - roční projekt - členství

e-book_jak_se_zbavit_strachu_8654654
2 400,00 CZK za ks Out of stock

+

Roční projekt

"Praktická filozofie a univerzální řád pro Věk Vodnáře

aneb Tvořme řád hezky česky!"

 

Tento projekt se zabývá tím, co lze nazvat "smysluplnost života" a také "životní naplnění". Pokud totiž člověk chápe, že jeho život má nějaký smysl, pak se stane jeho životním naplněním právě uskutečnění a další rozvíjení tohoto smyslu života.

Většinou to souvisí s nějakou vizí a také s hlubokou vírou, která nám dává jistotu, že to, co děláme, má nějaký smysl, a to nejenom pro nás, ale i pro ostatní lidi, které to rovněž může nějakým způsobem naplňovat...

Otázkou však zůstává, jak dalece nás naše vnitřní přesvědčení o smyslu našeho života vede skutečně pravdivou cestou, zda nejsme např. klamáni okolními vlivy...

Abychom předešli zklamání nad tím, že si za něčím půjdeme a to se nakonec ukáže být jen velkým klamem, který nám nedovolil žít skutečný život, bude lepší, pokud se seznámíme s tím, co je - nebo spíš co by mělo být - výsledkem každého lidského konání.

Pak pro nás bude také mnohem srozumitelnější to, co souvisí s naším vlastním uplatněním i smyslem našeho života tak, aby náš život vytvářel jeden smysluplný a harmonický celek.

A právě s tímto celkem se seznámíte v projektu "Praktická filozofie a univerzální řád pro Věk Vodnáře".

Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak začněte tehdy, kdy k tomu cítíte nejvhodnější příležitost. Třeba hned teď. Nejprve se seznamte s tím, co všechno vám tento projekt umožňuje a pak možná posoudíte sami, jak dalece je pro vás tento projekt přínosem.

Nenechte se zaskočit rozsahem informací, které jsou pro vás připraveny. Informace vám budu, podobně jako každý "lék", podávat "po lžičkách", tedy postupně a vždy v tu dobu, kdy pro to bude ten nejvhodnější čas.

Berte v potaz fakt, že i tento projekt byl pro vás vytvořen s hlubokou touhou změnit tento svět a sjednotit lidi v zájmu toho, po čem hluboce touží, a také to, že i život sám je složitý, ale pokud pochopíme jeho mechanismus, pak budeme schopni tento mechanismus udržet v chodu - a to už za nějakou tu námahu stojí, co říkáte !

Co vás v tomto projektu čeká?

Tento projekt má dva díly.

 • 1.díl projektu - Praktická filozofie pro Věk Vodnáře
 • 2.díl projektu - Univerzální řád pro Věk Vodnáře

 

Ke každému dílu obdržíte informace ve formě e-booků (viz níže), které vám budu zasílat v průběhu roku vždy tehdy, kdy bude dané téma aktuální.

1.díl projektu - "Praktická filozofie pro Věk Vodnáře"

První díl projektu je rozdělen do čtyř úrovní lidského života, které se prolínají životem jakéhokoli člověka jakékoli generace a jakékoli národnosti. Jedná se o tyto úrovně:

 • "Nad-Já" a "Pochopení"
 • Tělo
 • Duše
 • Duchovno

V projektu se seznámíte s tím, jak jedna úroveň navazuje na druhou a jak se vzájemně doplňují.

 • Úroveň "Nad-Já" a "Pochopení

Nejprve se seznámíte s podstatou toho, kam směřuje veškeré lidské konání, což je celkové pochopení toho, co nás přesahuje a co vnímáme jako naše "Nad-Já".

Dozvíte se to od ledna do března prostřednictvím těchto e-booků:

Leden

E-book Jak se zbavit strachu?

E-book Jak se zbavit strachu? Trvale! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak si plnit VESMÍRNOU ZKOUŠKU při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu?

 • ... Jak je každému z nás připomínáno plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY v průběhu života?

 • .. Jaká je psychologie pro BUDOVÁNÍ  a proč nepomáhají zákazy, příkazy a omezení?

 • ....Jak skutečně BUDOVAT pevně daný řád uplatněním ve SPOLEČNOSTI?

 • ... Jak bylo BUDOVÁNÍ pevně daného řádu připomínáno v minulosti

Únor

E-book Jak se osvobodit?

E-book Jak se osvobodit? Bez bouří a protestů! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak PROBUDIT svou originalitu pro skutečné vnitřní OSVOBOZENÍ?

 • ... Jak je každému z nás připomínáno toto PROBUZENÍ v průběhu života?

 • .. Jaká je psychologie pro vnitřní OSVOBOZENÍ a proč nepomáhají vzpoury a protesty?

 • ....Jak se skutečně osvobodit se svými PŘÁTELI?

 • ... Jak bylo OSVOBOZOVÁNÍ připomínáno v minulosti

Březen

E-book Jak se sjednotit?

E-book Jak se sjednotit?  Bez lží a podvodů! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak je to s NEVĚDOMÍM každého z nás i celého lidstva?

 • ... Jak se propracovat ke SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“?

 • ... Jaká je psychologie pro SJEDNOCENÍ a z čeho pramení lži, podvody a také sklon k požívání drog, alkoholu či léků?

 • ... Jak je každému z nás připomínáno naše „Božské Já“ v průběhu života?

 • ... Jak je to s pasivním PŘIJÍMÁNÍM toho, co přichází, a jak bylo toto PŘIJÍMÁNÍ připomínáno v uplynulých staletích?

 • Úroveň "TĚLESNÁ"

Po seznámení s tím, kam směřuje veškeré naše konání, začneme se sebepoznáním, nejprve na tělesné rovině. K tomu obdržíte od dubna do června tyto e-booky:

Duben

E-book Jak být sám sebou?

E-book Jak být sám sebou? Bez agresivity! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak při aktivní fyzické ČINNOSTI také  ZÍSKÁVAT to, co potřebujeme pro přežití?

 • ... Jak je každému z nás toto ZÍSKÁVÁNÍ připomínáno?

 • .. Jaká je psychologie pro aktivní fyzickou ČINNOST a z čeho pramení agresivita?

 • ....Co je důležité pro to, abychom mohli být sebevědomou OSOBNOSTÍ?

 • ... Jak byla aktivní fyzická ČINNOST připomínána v uplynulých staletích?

Květen

E-book Jak vymezit a stabilizovat vlastní"Já"?

E-book Jak vymezit a stabilizovat vlastní"Já"? Bez závisti a nenávisti! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jakou roli při STABILIZOVÁNÍ hraje sebe-LÁSKA?

 • ... Jak je každému z nás tato sebe-LÁSKA připomínána?

 • .. Jaká je psychologie pro STABILIZOVÁNÍ a z čeho pramení závist a nenávist?

 • ....Co je důležité pro naše FINANCE ?

 • ... Jak bylo STABILIZOVÁNÍ připomínáno v uplynulých staletích?

Červen

E-book Jak komunikovat pro rozvoj osobnosti?

E-book Jak komunikovat pro rozvoj osobnosti? Bez zbytečného tlachání! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak je to s naší KOMUNIKACÍ a MYŠLENÍM?

 • ... Jak je každému z nás připomínáno MYŠLENÍ?

 • .. Jaká je psychologie pro KOMUNIKACI a jak je to se zbytečným tlacháním?

 • ....Co je důležité pro naše VZDĚLÁNÍ a KOMUNIKACI?

 • ... Jak byla KOMUNIKACE připomínána v uplynulých staletích?

 • Úroveň "DUŠEVNÍ"

Po tom, co poznáme své hmotné "Já", seznámíme se s tím, o čem hovoříme jako o "duši", a to od července do září za pomoci těchto e-booků:

Červenec

E-book Jak se cítit bezpečně?

E-book Jak se cítit bezpečně? Bez přecitlivělosti! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak PEČOVAT o náš vnitřní pocit BEZPEČÍ?

 • ... Jak je každému z nás připomínán vnitřní pocit BEZPEČÍ?

 • .. Jaká je psychologie pro PÉČI o to přirozené a jak je to s přecitlivělostí?

 • ....Co přebíráme od své RODINY a ze svého PŮVODU?

 • ... Jak byla PÉČE o to přirozené, co souvisí s původem, rodinou, národem a vlastí,  připomínáno v uplynulých staletích?

Srpen

E-book Jak žít bohatý a smysluplný život?

E-book Jak žít bohatý a smysluplný život? Bez pýchy a nadřazenosti! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak je to s naší TVOŘIVOSTÍ i ŽIVOTNÍ energií?

 • ... Jak je každému z nás ŽIVOTNÍ energie připomínána?

 • .. Jaká je psychologie pro TVOŘENÍ a jak je to s pýchou a nadřazeností

 • ....Co je důležité pro naše ZÁLIBY i pro DĚTI?

 • ... Jak bylo TVOŘENÍ připomínáno v uplynulých staletích?

Září

E-book Jak se zbavit nudy a stresu? 

E-book Jak se zbavit nudy a stresu? Bez rozpitvávání detailů! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak je to s ANALYZOVÁNÍM při MYŠLENÍ?
 • ... Jak je každému z nás připomínáno MYŠLENÍ?

 • ... Jaká je psychologie pro ANALYZOVÁNÍ a jak je to s přílišným rozpitváváním detailů

 • ... Co je důležité pro naše ZDRAVÍ, ZAMĚSTNÁNÍ a SLUŽBU DRUHÝM LIDEM?

 • ... Jak bylo ANALYZOVÁNÍ připomínáno v uplynulých staletích?

 • Úroveň "DUCHOVNÍ"

  Tělesná a duševní úroveň života napomáhá tomu, aby byla v harmonii naše vlastní osobnost, ale v životě jsou důležité i vztahy s druhými lidmi, od kterých se můžeme mnohému naučit a také se s nimi navzájem doplňovat. Při kontaktu s druhými lidmi dostává náš život úroveň, která přesahuje naše samotné "Já" - úroveň DUCHOVNÍ. S tou se budete seznamovat od října do prosince za pomoci těchto e-booků:

Říjen

E-book Jak docílit harmonických vztahů?

E-book Jak docílit harmonických vztahů? Bez konfliktů a hádek! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak je to se VZTAHY a LÁSKOU?

 • ... Jak je každému z nás připomínána LÁSKA?

 • ... Jaká je psychologie pro VZTAHOVÁNÍ SE a kde se berou konflikty a hádky?

 • ... Co je důležité pro naše PARTNERSKÉ VZTAHY?

 • ... Jak bylo VZTAHOVÁNÍ se připomínáno v uplynulých staletích?

Listopad

E-book Jak si plnit své touhy?

E-book Jak si plnit své touhy? Bez destrukce a sebedestrukce! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak je to s našimi TOUHAMI?

 • ... Jak POSILOVAT svůj vliv k ovládnutí svého života a jak je každému z nás v průběhu života toto POSILOVÁNÍ připomínáno?

 • ... Jaká je psychologie pro TOUHU a jak je to s destrukcí a sebedestrukcí

 • ... Co je důležité pro naše BLÍZKÉ VZTAHY i POCHOPENÍ MINULOSTI?

 • ... Jak byly hluboké TOUHY připomínány v uplynulých staletích?

 

Prosinec

E-book Jak hledat životní cestu?

E-book Jak hledat životní cestu? Bez přehánění! Pochopením historie

V tomto e-booku naleznete informace o tom:

 • ... Jak je to v životě s HLEDÁNÍM vlastní životní cesty?

 • ... Jak je to s DUCHOVNÍM RŮSTEM a jak je každému z nás v průběhu života tento DUCHOVNÍ RŮST připomínán?

 • ... Jaká je psychologie pro HLEDÁNÍ životní cesty a jak je to s přeháněním?

 • ... Co je důležité pro naši FILOZOFII, VÍRU  i VZTAH K CIZINĚ?

 • ... Jak bylo HLEDÁNÍ připomínáno v uplynulých staletích?

 Negativním projevem takového duchovního HLEDÁNÍ je přehánění. A právě proto, abychom nepřeháněli, je třeba přijmout nějaký řád, podle něhož se budeme v životě řídit, takže ...

2.díl projektu - "Univerzální řád pro Věk Vodnáře"

... V průběhu vašeho seznámení s "Praktickou filozofií pro Věk Vodnáře", vám představím také "Univerzální řád pro Věk Vodnáře". Tento projekt je rozdělen do několika témat:

 • Jak začínat?
 • Jak žít?
 • My a Vesmír
 • Životní úkoly
 • Životní problémy

 

S "Univerzálním řádem pro Věk Vodnáře" se v rámci těchto témat seznámíte prostřednictvím těchto e-booků:

Jak začínat...? - Téma na začátek března

E-book Jak začínat aneb První prototyp všech začátků

V prvním e-booku vás seznámím s prvním prototypem všech začátků, který má každý z nás zakódován ve své psychice...

E-book Jak začínat tak, abychom pozitivně inspirovali

Každý z nás by měl začínat tak, abychom v konečném efektu mohli pouze pozitivně inspirovat a nemuseli jsme lhát či podvádět. Jak na to, to se dozvíte v druhém e-booku k projektu "Univerzální řád pro Věk Vodnáře"

 Jak žít...? - Téma na konec června

E-book Jak žít aneb Druhý prototyp všech začátků

Druhý prototyp všech začátků je platný konkrétně pro každého člověka

E-book Jak žít bohatý a smysluplný život?

Pokud se seznámíme s druhým prototypem všech začátků, pak zjistíme, že můžeme žít bohatý a smysluplný život

My a Vesmír - Téma na přelom října a listopadu

E-book Jak žít v harmonii s Vesmírem?

Každý z nás je součástí Vesmíru a pro to, abychom mohli žít v harmonii s Vesmírem, měli bychom především porozumět vesmírným energií.

E-book Jak se zapojit do Vesmírného řádu?

Pokud porozumíme vesmírným energiím, pak pro nás bude také dostupnější zapojit se do Vesmírného řádu, protože budeme rozumět tomu, k čemu nás vesmírné energie vyzývají.

Životní úkoly ... - Téma na leden

Zde záleží na tom, kdy se do projektu přihlásíte. Pokud se přihlásíte v průběhu ledna, pak obdržíte tyto informace ještě v letošním roce, pokud se přihlásíte později, pak se k těmto informacím dostanete až příští rok...

E-book Jak rozpoznat životní úkoly?

Každý člověk má z okamžiku narození dáno deset životních úkolů...

E-book Jak být tvůrcem svého života?

Pokud se nám podaří tyto úkoly ve svém životě rozpoznat, pak zjistíme, že se můžeme stát sami tvůrcem svého života.

Životní problémy... - Téma na únor

I zde záleží na tom, kdy se do projektu přihlásíte. Pokud se přihlásíte v průběhu ledna, pak obdržíte tyto informace ještě v letošním roce, pokud se přihlásíte později, pak se k těmto informacím dostanete až příští rok...

E-book Z čeho pramení životní problémy?

 Životní problémy nás mají něco naučit, stačí rozpoznat, z čeho tyto problémy pramení.

E-book Jak chápat a řešit životní problémy?

 Jestliže víme, z čeho pramení životní problémy, pak je dokážeme také lépe chápat a řešit.

ZÁVĚREM

Lze říci, že tento i další projekty zahrnuté do "Kroniky lidstva 21.století" jsou naším českým specifikem, a tak POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT NOVÝ ŘÁD HEZKY ČESKY...!

Také vám přijde, že takovéto informace mají cenu zlata a že v porovnání s ušetřenými hodnotami, které by byly v případě války zničeny, mají tyto informace hodnotu nevyčíslitelnou? Ano?

Informace pro kohokoliv...

Vidíte, a přesto Vám na seznámení s těmito informacemi stačí něco málo přes 2000 Kč. Ptáte se, proč tak málo? Je to z toho důvodu, aby byly tyto informace dostupné pro co nejširší okruh lidí.

Co chcete... (?)

Záleží tedy pouze na tom, co chcete a zda se chcete s těmito informacemi seznámit...

Pokud ano, pak  klikněte na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU" a po zaplacení kartou, příp. po připsání platby na účet Vám přijde poděkování, v němž naleznete tlačítko s odkazem na formulář, v němž se zapsáním jména a emailové adresy přihlásíte k odběru mailů s výše uvedenými e-booky.

Váš osobní horoskop

Jako poděkování za Váš zájem Vám také zpracuji Váš osobní "Podrobný rozbor horoskopu narození", abyste měli možnost všechno to, o čem je řeč, také "prakticky začlenit do svého života".

Přijde Vám to neskutečné či nepravděpodobné?

Zdá se Vám, že je to příliš mnoho informací na to, aby mohla být pravda to, že se toto vše dozvíte v průběhu jediného roku?

Mnoho informací, navíc důležitých

Mnoho informací to je, navíc mnoho DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ. Prostě to tak je a tak to berte. Tyto informace by mohly napomoci vyléčení tohoto světa, a tak Vám budu tyto informace jako každý lék  dávkovat "po lžičkách" - každý měsíc obdržíte informace k jednomu tématu, přičemž jedno téma bude navazovat na druhé.

Chcete se toto vše dovědět?

Stačí si zaplatit členství v tomto projektu.

Po zaplacení členství obdržíte "Děkovací listinu" s formulářem k přihlášení. Vyplněním požadovaných údajů si zajistíte zasílání výše uvedených informací. Vzhledem k tomu, že se jedná o mnoho informací, není možné je zaslat všechny najednou, proto je zasílám postupně, abyste vždy měli dostatek času k prostudování daného materiálu.

Pro zpracování vašeho osobního "Podrobného rozboru horoskopu narození" mi zašlete, prosím jméno, příjmení, datum, místo a čas narození člověka, pro kterého má být horoskop narození zpracován. Bez těchto údajů nelze horoskop narození zpracovat.

Nyní tedy stačí kliknout na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU" (viz výše), do košíku se dostanete po najetí myší na záložku "E-shop" a zde si z rolovací nabídky vyberte "Košík". Pak už stačí se přihlásit, kliknout na číslo objednávky vlevo a dokončit objednávku. Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet, pak klikněte na tlačítko "Nemáte účet?" a postupujete podle pokynů (nezapomeňte prokliknout políčko vlevo vedle textu "Nejsem robot" a následně pokračovat podle pokynů). Zvolíte-li platbu kartou, zašlu vám první e-book k projektu bezprostředně po platbě, v případě platby přes účet vám zašlu první e-book v den, kdy mi přijde platba na účet.

V případě jakýchkoli dotazů či problémů mě neváhejte kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji vám, že jste dočetli až sem.

Do projektu vás srdečně zve jeho autorka - astroložka Jana Mašková

 

 

 

Seznam komnetářů:
Zatím nebyly zaslány žádné komentáře.
Hlasovat:

Nechte si něco o této položce doporučit:

Uživ. jméno:

HikaShop Content Module-e-shop test

Výsledky 1 - 6 z 6