Podnikání

Kategorie: Podnikání Zveřejněno: středa 7. září 2016 21:32 Napsal Jana Mašková Vytisknout E-mail

PODNIKÁNÍ TROCHU JINAK

Do tohoto projektu se mohou zapojit ti, kteří budou chtít univerzální informace prakticky využít ve svém životě i podnikání. Součástí projektu bude návod, jak využít vesmírných vibrací ve svém vlastním životě i podnikání. Do projektu budou mít přístup pouze ti, kteří budou mít všeobecné univerzální informace získané z e-booků k projektu "Kronika lidstva 21.století", a také ti, kteří budou mít zpracován osobní "Podrobný rozbor horoskopu narození", s nímž budou v projektu pracovat.

Projekt má dvě úrovně.

Na první úrovni jsou k dispozici e-booky s obecně používanými informacemi, které jsou propojeny s univerzálním pojetím - tyto e-booky si může každý Zájemce objednat na základě svého vlastního uvážení kdykoliv to uzná za vhodné.

Součástí projektu "Podnikání trochu jinak" jsou tyto e-booky:

E-book "Cash flow kvadrant trochu jinak"

E-book "Maslowova hierarchie potřeb a univerzální principy"

E-book "Penzijní reforma trochu jinak"

E-book "Terapie tvorbou webu"

E-book "Jak žít a podnikat podle univerzálních principů?"

Na druhé úrovni se budou zájemci seznamovat s praktickým začleňováním univerzálního poznání do každodenního života a tím je využívat jak v běžném životě, tak v podnikání. Vstup do této úrovně projektu bývá zpřístupněn jedenkrát za rok vždy v závěru roku.

 Doplnění z 1.1.2018

Všechny výše uvedené e-booky jsou součástí "Ročního projektu"

 

 

 

Zobrazeno: 1592