Obchodní podmínky e-shop AstroJinak

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: neděle 4. září 2016 21:14 Napsal Jana Mašková Vytisknout E-mail

 

Obchodní podmínky pro e-shop AstroJinak

 Provozovatel

 Tímto pojmem se rozumí Provozovatel webu www.astrojinak.cz

 Jana Mašková, Husova 213, 250 70 Odolena Voda
IČO: 70539600, nejsem plátce DPH
Telefon: 725 576 422

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Dodavatel

 Tímto pojmem se rozumí výhradní Dodavatel a autorka produktů AstroJinak

 Jana Mašková, Husova 213, 250 70 Odolena Voda
IČO: 70539600, nejsem plátce DPH
Telefon: 725 576 422

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Uživatel

 Pojmem Uživatel se rozumí každý, kdo přijde na webové stránky astrojinak

 Zájemce

 Zájemcem je Uživatel, který projeví zájem o tématiku uvedenou na webových stránkách astrojinak tím, že se na těchto stránkách registruje

 Objednavatel

 Objednavatel je Zájemce, který vytvořil, ale ještě neuhradil objednávku v e-shopu AstroJinak

 Kupující

 Kupujícím je Objednavatel, který učiní a uhradí objednávku v e-shopu AstroJinak.

 Objednávkou a následným zaplacením objednávky dává Kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami pro e-shop AstroJinak.

DODACÍ PODMÍNKY

 E-booky – odkaz na stažení e-booku je zaslán po připsání platby na účet Dodavatele na mailovou adresu, kterou Objednavatel zadal při registraci

 Horoskopy - horoskopy jsou zasílány elektronicky maximálně do pěti pracovních dní od připsání platby na účet

 Tištěné produkty jsou zasílány poštou na adresu uvedenou v objednávce po připsání platby na účet včetně ceny poštovného a balného. Cena poštovného a balného je připočtena k celkové ceně pouze jednou bez ohledu na počet objednaných kusů.

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVKU HOROSKOPŮ

Při objednávce jakéhokoli horoskopu je třeba uvést jméno, příjmení, datum, místo a co nejpřesnější čas narození člověka, pro kterého má být horoskop zpracován. Pokud nebude tento údaj uveden, nebude možné horoskop zpracovat, a to ani v případě, že bude horoskop zaplacen! Pokud zájemce o zpracování horoskopu údaje neuvede do 14ti kalendářních dnů od zadání objednávky a připsání platby na účet, bude mu platba vrácena, o čemž bude vyrozuměn mailem.

PLATBY V E-SHOPU "AstroJinak"

BANKOVNÍM PŘEVODEM – v tomto případě je objednávka považována za ukončenou ve chvíli připsání částky za objednávku na účet Dodavatele

nebo

Platba kartou (Credit cards) – v případě platby přes vaši kreditní kartu budete mít e-booky k dispozici ihned po zaplacení, horoskopy vám budou zaslány maximálně pět pracovních dnů po připsání platby na účet

nebo

PayPal – platba kartou přes účet PayPal – zde je třeba mít vytvořen účet na PayPal, který vám zjednoduší např. i platby do zahraničí

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ
Zákonem daná 14ti denní lhůta na odstoupení od smlouvy se na obecně platné informace nevztahuje. Všechny materiály jsou zpracovány srozumitelnou formou tak, aby byly pochopitelné a srozumitelné pro každého, v případě nejasností je k dispozici on-line konzultace, nejlépe v písemné formě (e-maily).

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Platbou Objednávky v e-shopu AstroJinak dává Kupující najevo, že souhlasí s těmito „Obchodními podmínkami e-shopu AstroJinak“. Vzhledem k tomu, že si Kupující v e-shopu AstroJinak objednal důležité informace se všeobecnou platností, jejichž poznání a pochopení má dlouhodobější charakter, nebude Kupující uplatňovat nárok na reklamaci do 14ti dnů (do 30ti dnů) danou zákonem. Informace jsou zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro kohokoli, pokud přesto nebude něco srozumitelné, je v rámci nákupu astrologických produktů k dispozici bezplatná on-line konzultace formou e-mailů.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

V e-shopu AstroJinak jsou k mání všechny univerzální informace v kategorii"Kronika lidstva 21.století". Kupující si může objednávat produkty podle svého vlastního uvážení, ale je srozuměn s tím, že pokud chce získat úplné a srozumitelné informace a pokud nechce mít v informacích zmatek, je nutné číst je tak, jak jdou chronologicky za sebou. Kupující také bere na vědomí, že čtení těchto informací na přeskáčku nebo neúplné informace v případě, že si objedná pouze některé e-booky, může být příčinou chaosu a zmatku.

Informace ze zákona - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré údaje, které Zákazník v e-shopu AstroJinak uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Dodavatel je zároveň Provozovatelem těchto webových stránek a jako Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

 Dodavatel se zavazuje, že údaje, které zákazník uvede, budou využity VÝHRADNĚ pro potřeby zpracování astrologických produktů Dodavatelem. V souvislosti s tím Kupující také bere na vědomí, že tyto údaje mohou být předány třetí osobě za účelem grafické úpravy výkladu horoskopu vytvořeného dodavatelem. Dodavatel se zavazuje, že v takovém případě neposkytne třetí osobě informaci o jméně a příjmení Kupujícího (budou předána pouze data narození a číslo objednávky). 

Provozovatel a Dodavatel v jedné osobě se zavazuje s těmito údaji nenakládat jinak, než etickým způsobem v rámci zpracování astrologických produktů. Kupující vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za tímto účelem a také za účelem řádné fakturace.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že pro zpracování astrologických produktů jsou předávány citlivé informace, doporučuje Dodavatel, aby byly osobní astrologické produkty, při kterých se předávají citlivé informace (horoskopy), objednávány těmi, pro které jsou tyto produkty (horoskopy) zpracovávány.  

Pokud horoskopy objednává třetí osoba, má se za to, že pokud zná třetí osoba údaje o narození, pak se jedná o osobu blízkou, která takto zpracovaných informací nezneužije, a že Dodavatel ani Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zneužití takto předaných informací.

Kupující bere na vědomí, že objednávku horoskopů, při kterých předává citlivé informace týkající se data narození např. i svých blízkých či rodinných příslušníků, činí na svou vlastní zodpovědnost a nebude na Dodavateli uplatňovat ani on ani nikdo z těch, komu horoskop objednal, žádné sankce či jiné právní kroky v souvislosti se zpracováním informací. 

Zároveň se Dodavatel zříká veškeré zodpovědnosti v souvislosti s problémy, k nimž dojde nepochopením či nezačleněním poznatků do života osoby, pro kterou byl jakýkoli astrologický produkt zpracován.

V případě jakýchkoli problémů či nejasností má Kupující či pouhý Zájemce možnost obrátit se s dotazem na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 1.9.2016 a nahrazují předcházející obchodní podmínky ze 4.5.2014, jejichž platnost byla ukončena k 31.8.2016.

 

Zobrazeno: 1832